Metode

Indenfor den emotionsfokuserede terapi (EFT) betragtes følelserne som menneskets navigationsapparat.

I behandlingen støttes klienten i en proces, hvor der er fokus på at få kontakt til at mærke, transformere, udtrykke og skabe mening i følelser. Når vi som mennesker har adgang til vores følelser, får vi et langt bedre grundlag for at navigere på den måde, der tjener os bedst.

Under indflydelse af de tidlige relationelle samspil lærer vi mennesker på forskellig vis, at holde følelser og behov tilbage, bytte følelser ud med andre eller slet ikke at mærke vores følelser. Det der i barndommen kan have tjent den enkelte, som en effektiv beskyttelsesmekanisme, kan i voksenlivet stå i vejen for eller vanskeliggøre relationen til andre mennesker med isolation, depression og stress til følge.

Indenfor emotionsfokuseret terapi understreges vigtigtheden af en terapeutisk indstilling, der bærer præg af empati, nysgerrighed og en ikke dømmende tilgang. Dette understøtter klientens individuelle udviklingsproces mod bedre at kunne mærke, udtrykke og regulere følelser og dermed opnå en større grad af indsigt og handlefrihed i livet.

Den emotionsfokuseret terapi er en bred metodisk tilgang, der tager sit afsæt i emtionsteori, kognitionsforskning, eksistentiel terapi, gestaltterapi, klientcentreret terapi og neuroaffeltiv udviklings- og tilknytningsteori.

Kort sagt – en moderne integrativ evidensbaseret og humanistisk behandlingstilgang, der viser gode resultater i behandlingen af angst, depression og sorg.